Grinding & Brewing
Basic Class

Share:

Grinding & Brewing Basic Class

เนื้อหา Workshop

- อธิบายปัจจัยการชงกาแฟ,อุปกรณ์ และความแตกต่างของวัสดุที่ใช้
- อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำที่ใช้ชงกาแฟ
- อธิบายการวัดค่าสีของกาแฟคั่วทั้งแบบเมล็ดและบด
- อธิบายการวัดค่า TDS โดยใช้เครื่อง VST
- อธิบายวิธีปรับระดับการบดกาแฟโดยใช้เครื่องบดแบบ manual และ automatic
- สอนวิธีการชงกาแฟแบบ Drip, Syphon และ French Press
- สอนการทำเครื่องดื่ม Cold drip
- อธิบายการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟและการเก็บรักษา

สถานที่ Workshop

- ห้อง Training บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัด
- 65/4-6 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- โทร. 083-540-6164 (ติดต่อคุณอุมาภรณ์ - ฝ่าย Training)

วัน / เวลา Workshop

หลักสูตร Brewing Class (Slow Bar 7 Drip)

วันที่ เวลา
18 กรกฎาคม 2565 9.30 – 17.00 น.
18 สิงหาคม 2565 9.30 – 17.00 น.
19 กันยายน 2565 9.30 – 17.00 น.
21 ตุลาคม 2565 9.30 – 17.00 น.
21 พฤศจิกายน 2565 9.30 – 17.00 น.
22 ธันวาคม 2565 9.30 – 17.00 น.

หลักสูตร Basic Cupping Class

ค่าเข้าอบรม Workshop
รายละเอียด ราคา / 1 ท่าน *
Brewing Class (Slow Bar & Drip) 3,500 บาท
Basic Cupping Class 8,000 บาท
Grinding and Brewing Basic Class  4,000 บาท

*หมายเหตุ: ค่าเข้าอบรมดังกล่าวได้รวมค่าประกาศนียบัตรและค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว

วิธีการสมัครเข้าร่วม Workshop

- โทรสำรองที่นั่งได้ที่ คุณอุมาภรณ์ (ฝ่าย Training) โทร. 083-540-6164
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก Download File