Basic Mixology Class

เนื้อหา Workshop :
• เรียนรู้ความหมายของอาชีพ Mixologist อย่างละเอียด
• เรียนรู้ศิลปะการทำเครื่องดื่ม และเทคนิคการทำเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ
• เรียนรู้ความต่างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Spirit) แต่ละประเภท
• ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ อุปกรณ์บาร์ เครื่องแก้วชนิดต่างๆ
• ความสำคัญของการศึกษาเมนูบาร์ให้ชำนาญ เพื่อเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• แจกสูตรเครื่องดื่มยอดนิยมที่บาร์ต้องมี


สถานที่ Workshop : ห้อง Training บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัด

วัน / เวลา Workshop :
วันที่ เวลา
10 มกราคม 2565 9.30 - 17.30 น.
5 กุมภาพันธ์ 2565 9.30 - 17.30 น.
29 มีนาคม 2565 9.30 - 17.30 น.
31 มีนาคม  2565  9.30 - 17.30 น.
29 เมษายน  2565  9.30 - 17.30 น.
16 พฤษภาคม  2565  9.30 - 17.30 น.
10 มิถุนายน 2565  9.30 - 17.30 น.
29 มิถุนายน 2565  9.30 - 17.30 น.
ค่าเข้าอบรม : 3,499 บาท / 1 ท่าน 

วิธีการสมัคร :
- โทรสำรองที่นั่งได้ที่ คุณอุมาภรณ์ (ฝ่าย Training) โทร. 083-540-6164
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก Download File

Other Coffee Workshop Class

การประยุกต์หลักการนำไปใช้กับเครื่องดื่มอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟและยกระดับเครื่องดื่มให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่