Pineapple Fruit Beverage Mix

รายละเอียดสินค้า :

น้ำเชื่อมแต่งกลิ่นผสมเนื้อผลไม้ที่เต็มไปด้วยเนื้อสัมผัสของผลไม้ที่จะทำให้น้ำเชื่อมนั้นมีความสดใหม่และได้สัมผัสถึงรสชาติของผลไม้อย่างแท้จริง โดยไม่มีสารแต่งกลิ่นและสารเพิ่มความหวานเจือปน
ปริมาณสุทธิ : 1 ลิตร
อายุสินค้า : 16 เดือน
การรับรอง : ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล
ราคา : 399.-